Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Konkurs ekologiczny "Coś z niczego"

11.02.2022

Organizator - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu (nauczyciele klas dla dzieci ze spektrum autyzmu) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A. w Kaliszu. Konkurs organizowany jest w związku z przypadającym na 18 marca Światowym Dniem Recyklingu.

Konkurs ekologiczny

Cele konkursu:

 • Rozwijanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kaliskich szkół podstawowych wszystkich typów.
 • Zadanie konkursowe - wykonanie dowolnej ozdoby/zabawki/przedmiotu użytkowego z materiałów nadających się do recyklingu. Może to być papier, plastik, szkło, tkaniny.
 • Praca przestrzenna, format pracy dowolny.
 • Każdy uczeń wykonuje jedną pracę indywidualnie.
 • Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  I grupa - uczniowie klas 1-3
  II grupa – uczniowie klas 4 - 8 III grupa – uczniowie klas 1 - 3 z niepełnosprawnościami
  IV grupa - uczniowie klas 4 -8 z niepełnosprawnościami
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia oraz zdjęć pracy w Internecie.
 • Zdjęcie wykonanej przez ucznia pracy prosimy o przesłanie na adres: sp18autysci@gmail.com
 • Zdjęcia prosimy o opisanie wg przykładowego wzoru imię, nazwisko - szkoła -klasa -grupa. Wszystkie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia zgody pozostają u nauczycieli uczących.
 • Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i pozyskaniem zgód od rodziców.

Terminarz:

 • Konkurs trwa do 6 marca 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 marca 2022r. na stronach:
  https://sp18.kalisz.pl
  https://www.facebook.com/autyzmkalisz
  https://www.puk-kalisz.pl
  https://www.facebook.com/pukkalisz
 • Do szkół biorących udział w konkursie zostanie dodatkowo wysłana informacja poprzez e-maila.
 • Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach organizatora konkursu.
 • Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników będą do odbioru w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Podziękowania dla nauczycieli uczących – prosimy o podanie imienia i nazwiska w e – mailu.

Kontakt:

sp18autysci@gmail.com
Aneta Jopek – tel. 885 787 743

Załącznik do regulaminu konkursu