Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Polityka jakości

Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego w zakresie usług gospodarowania odpadami i oczyszczania miasta.

W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu kładziemy szczególny nacisk na jakość świadczonych przez nas usług, wiedząc że jest ona zasadniczym warunkiem zadowolenia naszych klientów oraz właściwego postrzegania nas przez społeczeństwo. Jakość świadczonych usług wyraża się przede wszystkim:

  • pewnym i terminowym odbiorem odpadów od klientów oraz właściwym ich zagospodarowaniem,
  • dokładnym usuwaniem zanieczyszczeń z dróg i chodników,
  • szybkim i skutecznym usuwaniem śniegu, błota pośniegowego oraz lodu i sliskości powierzchni z dróg i chodników,
  • zgodną z oczekiwaniami klientów realizacją usług dodatkowych.

Mamy świadomość, że na przewagę konkurencyjną w odniesieniu do powyższych postulatów wpływają przede wszystkim dobry system zarządzania, odpowiednie kompetencje osób kierujących procesami oraz wsparcie odpowiednich narzędzi informatycznych. Dużą rolę w postrzeganiu naszej firmy odgrywa także estetyka pojazdów i pojemników oraz kultura pracy osób mających bezpośredni kontakt z klientem.

W PUK S.A. czujemy się także odpowiedzialni za wspólne dobro jakim jest środowisko. Nasza firma wpływa na nie głownie pozytywnie, biorąc czynny udział w procesie zagospodarowania wszelkich odpadów wytwarzanych przez społeczeństwo na terenie naszej działalności. W tym zakresie szczególne znaczenia ma dla nas maksymalizacja odzysku odpadów oraz ich płynny przepływ od podmiotów je wytwarzających do specjalistycznych podmiotów zajmujących się ostatecznym zagospodarowaniem.

Mamy jednak świadomość, że nasza działalność przynosi także mniej pożądane dla środowiska efekty. W związku z tym stale analizujemy występujące u nas aspekty środowiskowego i monitorujemy niepożądanych wpływ jaki wywieramy na środowisko. Procesy jakie realizujemy w naszej firmie wiążą się przede wszystkim z wytwarzaniem odpadów (szczególnie w grupach 13, 15 i 20), zużywaniem zasobów (szczególnie paliw płynnych) oraz emisjami do atmosfery (szczególnie spaliny samochodowe). Specyfika naszej działalności oraz miejsce w którym ją prowadzimy wiąże się także z nietypowym zagrożeniem jakim jest ryzyko powodzi w wyniku której z naszej siedziby mogą być wymyte różnego rodzaju substancje i przedmioty. Zobowiązujemy się w związku z tym do szczególnej troski oraz właściwego zarządzania tymi obszarami naszej działalności, które wiążą się z w/w zagadnieniami.

Biorąc to wszystko pod uwagę zobowiązujemy się do:

  • spełniania wymagań prawnych oraz innych mających zastosowanie wymagań i zobowiązań do zgodności,
  • zapewnienia ciągłego rozwoju naszych pracowników,
  • zapewnienia właściwego stanu naszej infrastruktury,
  • współpracy z odpowiednimi podwykonawcami,
  • ochrony środowiska, a w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem (m.in. w celu poprawy środowiskowych efektów działalności).

Prezes Zarządu
Marek Nowacki

Kalisz, 12 lutego 2018 r.