Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

PUK wczoraj i dziś

Historia Firmy, to historia ludzi ją tworzących,
historia ich życiorysów wplecionych w codzienny trud,
historia miasta, z którym jest związana.

Spółka Akcyjna PUK jest kontynuatorem tradycji pierwszego wielozakładowego przedsiębiorstwa komunalnego, istniejącego w Kaliszu od lat 50. minionego stulecia. Przedsiębiorstwo zawsze miało charakter wielobranżowy, a zadaniem pracujących w nim ludzi było zabezpieczenie sprawnego działania usług komunalnych, czyli tego, co miastu i jego mieszkańcom jest niezbędne do życia. Każda branża to odrębne historie wpisane w sektor gospodarki miejskiej, tworzące przez wieki fundamenty Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – późniejszego państwowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i dzisiejszej Spółki Akcyjnej PUK.

Przed spółką

Wraz ze zmianami administracyjnymi kraju oraz rozwojem miasta zmieniała się nazwa, siedziba, zakres i zasięg działania państwowego przedsiębiorstwa komunalnego, które jako monopolista przez 40 lat było jedynym w Kaliszu przedsiębiorstwem świadczącym usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania terenów zielonych, obsługi pogrzebów oraz czasowo gazyfikacji bezprzewodowej.

Proces przekształceń własnościowych i organizacyjno-prawnych sektora usług komunalnych rozpoczął się wraz z reformą samorządową w 1990 r. Powstał wolny rynek usług komunalnych, na którym pojawiła się konkurencja, a wraz z nią koncepcja prywatyzacji przedsiębiorstwa.

Latem 1991 roku, opracowany został projekt przekształcenia przedsiębiorstwa w pracowniczą spółkę akcyjną z udziałem Miasta Kalisz, który w dniu 12 września 1991 roku zaakceptowała Rada Miejska Kalisza. 24 października 1991 roku sporządzony został notarialnie akt założycielski powołujący do życia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu. Kapitał Akcyjny wynoszący 238.480 zł został podzielony na 23 848 akcji o wartości nominalnej 10 zł. 60% stanowiły akcje imienne – uprzywilejowane, rozprowadzone wśród 92 pracowników PUK, pozostałe 40% akcji wniesiono aportem przez Miasto Kalisz. 10 grudnia odbyło się I Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwalające statut i organy spółki. 24 stycznia 1992 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Gospodarczy postanowił o wpisie do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 854 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu z siedzibą przy ul. Bażanciej 1 A.

Przedmiotem podstawowej działalności spółki było oczyszczanie miasta, konserwacja i budowa terenów zielonych, usługi pogrzebowe i cmentarne oraz sprzedaż i dystrybucja gazu bezprzewodowego.

Pomarańczowa ofensywa

Nowa forma prawna usprawniła zarządzanie przedsiębiorstwem, a priorytetem stało się pełne przestawienie działalności na zasady wolnorynkowe. Rok 1993 rozpoczął okres wielkiej modernizacji technologicznej i strukturalnej, skupionej głównie na oczyszczaniu miasta i usługach pogrzebowo – cmentarnych. Ten ponad 10 letni okres w działalności spółki to czas "pomarańczowej ofensywy".

Pomarańczowej, bo w nowo określonym firmowym kolorze były wtedy samochody, pojemniki, kosze, kontenery, odzież robocza i nowe logo firmy. W XXI wiek, Spółka wkroczyła z wizerunkiem przedsiębiorstwa stabilnego i dynamicznie się rozwijającego, co potwierdza przynależność firmy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu 2000.

Zielone inwestycje

Pierwsze lata nowego stulecia w firmie zachodziły nieustające zmiany, mające na celu dostosowanie oferty usługowej do potrzeb i oczekiwań klientów zarówno w Kaliszu, jak i na rynkach okolicznych gmin.

To drugi ważny okres w historii nowego PUK-u. To czas zielonych inwestycji. Nowy ekologiczny kolor ożywił wizualnie firmę i jej otoczenie. Nowe logo, zielone samochody, pojemniki, kontenery, nowa estetyczna odzież robocza i wreszcie zielone światło dla nowoczesnych inwestycji były odważną zapowiedzią nadchodzących zmian. Znacznie poszerzono obszar działania spółki, zwiększała się liczba klientów i utrwalała dobra opinia o firmie. Kilkakrotnie w stosunku do lat ubiegłych wzrosły nakłady inwestycyjne przeznaczone na zakupy specjalistycznego sprzętu i urządzeń oraz na remonty i modernizacje obiektów firmowych.

Dzisiejszy PUK SA to profesjonalna, doświadczona, nowoczesna, elastyczna, godna zaufania, przyjazna środowisku naturalnemu firma. Zarządzanie firmą przez jakość, nowe przedsięwzięcia w działalności podstawowej, powiększanie potencjału firmy, działalność promocyjna, innowacyjna, dbałość o pracowników - to główne czynniki decydujące o silnej marce i pozycji przedsiębiorstwa na rynku lokalnym. Strategia rozwoju firmy stanowi istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowi wizytówkę dostępnych i nowoczesnych usług komunalnych.