Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

O nas

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu jest pracowniczą spółka akcyjną z udziałem Miasta Kalisz i w tej formie własności prowadzi działalność od 24 stycznia 1992 roku. Kapitał akcyjny Spółki stanowi kwota 524.620,00 zł i dzieli się na 52 462 sztuki akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130027 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy. Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

  • Marek Nowacki - Prezes Zarządu

Osobą upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest również:

  • Monika Malczyk - Prokurent

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

  • Anna Kapicka - Przewodnicząca RN
  • Grzegorz Szymański - Członek RN, przedstawiciel Miasta Kalisz
  • Elwira Idziak - Członek RN, przedstawiciel załogi pracowniczej
  • Piotr Kasprzak - Członek RN
  • Marcin Szymczak - Członek RN

Firma posiada w swojej strukturze dwa podstawowe Wydziały: Wydział Oczyszczania Miasta z siedzibą w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1a oraz Wydział Usług Pogrzebowych z siedzibą przy Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu ul. Poznańska 183-185. Obydwa wydziały wspomaga Wydział Utrzymania Ruchu i Działalności Pomocniczej mieszczący się przy ul. Bażanciej 1a, tutaj też znajduje się baza transportowa, zarząd i administracja firmy. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosi 105 osób.

Przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarzadzania jakością i zarządzania środowiskowego w zakresie usług gospodarowania odpadami, oczyszczania miasta oraz usług pogrzebowych wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, a standardy codziennego postępowania wyznacza określona Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego. Przedsiębiorstwo jest wielokrotnie wyróżnione Certyfikatem Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play", co potwierdza, że jesteśmy firmą wiarygodną pod względem organizacyjnym i finansowym, budzącą zaufanie i świadczącą usługi na najwyższym poziomie.

Firma należy do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.


Certyfikaty i wyróżnienia:

Przedsiębiorstwo Fair Play PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 Gazele Biznesu Gepardy Biznesu Najwyższa Jakość w Ochronie Środowska Najlepsze w Polsce

Polecamy:

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta Ministerstwo Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Izba Branży Komunalnej Nasze Śmieci Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina Orli Staw Fundacja Nasza Ziemia Portal Komunalny Przegląd Komunalny