Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Lato

Przedsiębiorstwo realizuje całoroczne usługi w zakresie oczyszczania terenów użyteczności publicznej miasta Kalisza a także terenów posesji prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji i obiektów handlowych.

Usługi letniego utrzymania terenów polegają na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni chodników i placów, parkingów, podjazdów, dróg, przystanków wraz ze zmywaniem wszelkich powierzchni utwardzonych oraz na ręcznym omiataniu i doczyszczaniu miejsc trudno dostępnych.

Właściwy efekt czyszczenia nawierzchni osiągamy za pomocą wysokowydajnego sprzętu firmy KARCHER: małych zamiatarek mechanicznych, wysokociśnieniowych myjek, specjalistycznych odkurzaczy.

Przedsiębiorstwo świadczy ponadto usługi cyklicznego opróżniania koszy ulicznych na terenach ogólnie dostępnych, w tym na przystankach komunikacji miejskiej w Kaliszu. Eksploatacja koszy ulicznych jest nieodzownym elementem letniego utrzymania czystości w rejonach intensywnego ruchu pieszego, w obrębie nieruchomości i obiektów użyteczności publicznej. Firma bierze czynny udział w likwidacji i rekultywacji dzikich wysypisk.

Z powodzeniem prowadzimy również obsługę porządkową wszelkich imprez masowych na terenie miasta Kalisza i okolic. W zakresie obsługi imprez zapewniamy:

  • porządkowanie terenu imprezy,
  • wynajem koszy, pojemników, stelaży z workami na odpady komunalne,
  • utrzymanie porządku w trakcie i po imprezie.
UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELENI
62 767 99 23
WYWÓZ ŚMIECI,
GRUZU, ŚNIEGU
62 767 99 21
WYNAJEM KONTENERÓW