Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór i transport odpadów budowlanych

Do grupy odpadów budowlanych należą śmieci powstające przy budowie domu, wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, demontażu instalacji, ocieplaniu budynków, burzeniu ścianek itd. Zaliczamy do nich resztki glazury i terakoty, gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, pozostałości tapet, paneli podłogowych, wykładzin, resztki płyt gipsowo-kartonowych, styropian i inne pozostałości po budowie. Odpady budowlane możemy podzielić na dwie podstawowe grupy - nadające się do recyklingu oraz śmieci, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i nie mogą być przetworzone w celu ponownego wykorzystania.

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, Gmina umożliwia mieszkańcom bezpłatny odbiór limitowanej ilości odpadów budowlanych poprzez cykliczny wywóz odpadów z nieruchomości bądź samodzielne dostarczenie odpadów do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Takie odpady to pozostałości po drobnych remontach, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

W przypadku poważniejszych prac budowlanych należy skorzystać z usług firm zajmujących się wywozem odpadów budowlanych w ramach zlecenia. Oferujemy odbiór odpadów budowlanych i poremontowych (głównie typu gruz) zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców. Obsługujemy kompleksowo duże inwestycje budowlane poprzez cykliczne odbiory odpadów pobudowlanych.

Udostępniamy swoim klientom zarówno worki typu big-bag, do których można zapakować materiały pylące i sypkie (gruz, piasek), jak i różnego rodzaju kontenery przeznaczone do składowania i transportu gruzu, złomu, odpadów poremontowych, odpadów do recyklingu, materiałów sypkich i przestrzennych.

Nasze kontenery budowlane to pojemniki odkryte (z możliwością przykrycia plandeką) o pojemności od 5,5 m3 do 30 m3. Wykonane z blachy stalowej ze wzmocnieniami i malowane farbami antykorozyjnymi. Wyposażone w otwieraną tylną klapę lub dwuskrzydłowe drzwi. System załadunkowy hakowy lub bramowy. Kontenery są podstawiane na czas załadunku, po uprzednim złożeniu pisemnego zlecenia.

Kontenery budowlane to stabilne i masywne urządzenia w gospodarowaniu odpadami z licznymi możliwościami zastosowania dla każdej branży.

Odpady z budowy lub remontów w katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów) występują najczęściej pod następującymi kodami:

  • 17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton;
  • 17 01 02 - gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement;
  • 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne;
  • 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
  • 17 02 01 - drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi;
  • 17 02 02 - szkło np. szyby;
  • 17 02 03 - tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV;
  • 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;
  • 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Ceny za składowanie 1 tony odpadów są podane do wiadomości na stronie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w zakładce Oferta/cennik. Do całkowitej ceny usługi należy doliczyć koszty podstawienia kontenera i transportu odpadów do RIPOK, w zależności od wielkości kontenera i czasu użytkowania urządzenia.