Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Odbiór i transport odpadów budowlanych

Do grupy odpadów budowlanych należą śmieci powstające przy budowie domu, wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, demontażu instalacji, ocieplaniu budynków, burzeniu ścianek itd. Zaliczamy do nich resztki glazury i terakoty, gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, pozostałości tapet, paneli podłogowych, wykładzin, resztki płyt gipsowo-kartonowych i inne pozostałości po budowie.

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, Gmina i Miasto umożliwia mieszkańcom bezpłatny odbiór limitowanej ilości odpadów budowlanych poprzez samodzielne dostarczenie odpadów do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Takie odpady to pozostałości po drobnych remontach, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

W przypadku poważniejszych prac budowlanych należy skorzystać z usług firm zajmujących się wywozem odpadów budowlanych w ramach zlecenia. Oferujemy odbiór odpadów budowlanych i poremontowych (głównie typu gruz) zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców.

Udostępniamy swoim klientom zarówno worki typu big-bag, do których można zapakować materiały pylące i sypkie (gruz, piasek), jak i różnego rodzaju kontenery przeznaczone do składowania i transportu gruzu, złomu, odpadów poremontowych, odpadów do recyklingu, materiałów sypkich i przestrzennych.

Nasze kontenery budowlane to pojemniki odkryte (z możliwością przykrycia plandeką) o pojemności od 5,5 m3 do 30 m3. Wykonane z blachy stalowej ze wzmocnieniami i malowane farbami antykorozyjnymi. Wyposażone w otwieraną tylną klapę lub dwuskrzydłowe drzwi. System załadunkowy hakowy lub bramowy.

Kontenery są podstawiane na czas załadunku, o uprzednim złożeniu pisemnego zlecenia.