Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Segregacja odpadów - Elektrośmieci

Elektrośmieci

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD a także zużyte świetlówki i LEDy. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami, gdyż zawierają substancje trujące.

Należy je oddawać do specjalnych punktów skąd trafią do zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Uzyskane w ten sposób surowce są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń. Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w zakładach przetwarzania. Pod żadnym pozorem nie należy sprzętu demontować samodzielnie, gdyż jest to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w stacjonarnych bądź mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z harmonogramem ich odbierania, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej każdej gminy w zakładce gospodarka odpadami. Harmonogram odbioru elektrośmieci dla mieszkańców miasta Kalisza:

Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. Sklepy wielkopowierzchniowe przyjmują małogabarytowe elektrośmieci bez konieczność zakupu nowego sprzętu. Od 1 stycznia 2016 r. zasady postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).