Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Segregacja odpadów - Zmieszane

Odpady zmieszane

Wrzucamy:

  • wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucamy:

  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
  • zużyte baterie i akumulatory
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony