Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Segregacja odpadów - Popiół

Popiół

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny, stanowi natomiast bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania, powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z innymi odpadami niesegregowanymi na nieruchomościach, które zadeklarowały segregację odpadów.

Do gromadzenia popiołu służą standardowe, odpowiednio oznakowane pojemniki z tworzywa sztucznego, dlatego należy pamiętać, aby nie wrzucać do nich gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w pojemniku wodą.

Popiół jest odbierany z posesji sezonowo bądź przez cały rok w zależności od złożonych deklaracji w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami. Terminy odbioru popiołu dla poszczególnych gmin umieszone są w zakładce Harmonogramy.