Biuro Obsługi Klienta
62 767 99 24
Wydział Oczyszczania Miasta
62 767 99 21; 62 767 10 32
Harmonogramy odbioru odpadów

Segregacja odpadów - Niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

  • baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne
  • baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.)
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  • przeterminowane leki
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.)
  • opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
  • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
  • zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach
  • zużyte filtry olejowe
  • zaolejone szmaty i ścierki

Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Komunalne odpady niebezpieczne zbierane są za pomocą stacjonarnych bądź mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zgodnie z regulaminem poszczególnych punktów.